Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2018-2019. De olika funktionernas uppgifter och ansvarsområden framgår av separat ansvarsbeskrivning.

STYRELSE
Uppdrag Namn
Ordförande Kjell Eriksson, ÖH 38 (kontakt: styrelsen@humlebacken.com)
Ledamot Sven von Holst, ÖH 46
Ledamot Marika Reineby, NH 18
Ledamot Magnus Bastås, NH 25
Suppleant Peter Jansson, NH 20
Suppleant Jonny Lundin, ÖH 18
VALBEREDNING
Uppdrag Namn
Christoffer Öberg Birath, NH 13
Lena Ekman, ÖH 36
Mattias Wahlström, NH 33
REVISORER
Uppdrag Namn
Ordinarie Åke Zackrisson, NH 27
Ordinarie Mats Ericsson, NH 5
Suppleant Leo Musikka, ÖH 14
SKÖTSELANSVARIGA
Område Namn
Område 1 ÖH 14
Område 2 ÖH 20
Område 3 ÖH 36
Område 4 NH 16
Område 5 NH 19
Område 6 NH 4
Område 7 NH 29
Område 8 NH 33
ÖVRIGA UPPDRAG
Uppdrag Namn
Materialförvaltare Jan-Olof Fogelberg, NH 4
Elansvarig Björn Johannesson, NH 8
Webmaster Jan Kjellin, ÖH 32