Mötesprotokoll

Protokoll för senaste styrelsemötet finns nu upplagt: http://www.humlebacken.com/styrelsem%C3%B6ten