Stadgar

Föreningens stadgar finns scannade i PDF-format här. Dokumentet innehåller även anläggningsförrättningen från 1993 då de nuvarande fyra gemensamma anläggningarna (Ga) bildades.