Mötesprotokoll

Protokoll från senaste årsmötet, samt styrelsemöten och eventuella extra möten för innevarande verksamhetsår. Gamla protokoll hittar du i arkivet (endast tillgängligt för inloggade medlemmar):

Verksamhetsår 2019-2020

2019-05-13 - Årsmöte
2019-05-13 - Verksamhetsberättelse
2019-05-13 - Konstituerande styrelsemöte