Mötesprotokoll

arkivet (endast tillgängligt för inloggade medlemmar):

Verksamhetsår 2019-2020

2019-05-13 - Årsmöte
2019-05-13 - Verksamhetsberättelse
2019-05-13 - Konstituerande styrelsemöte
2019-06-17 - Styrelsemöte