Styrelsemötesprotokoll (äntligen) upplagt

Nu finns det senaste styrelsemötesprotokollet från styrelsemötet den 20/3 scannat och upppladdat till hemsidan. Du hittar det här: http://www.humlebacken.com/protokoll/2016-2017/Styrelsem%C3%B6te_2017032...

(Webmastern beklagar förseningen och tackar ordföranden för påminnelsen.)