Protokoll från senaste styrelsemötet och avisering om motioner till Årsmötet

Protokoll från styrelsens senaste möte hittar ni här: http://www.humlebacken.com/protokoll/2017-2018/2018-03-27_Styrelsem%C3%B...

Styrelsen vill även påminna om att motioner till årsmötet den 21 maj skall ha inkommit till styrelsen under april månad. Kontakt: styrelsen@humlebacken.com

Mvh,

Styrelsen via Webmaster