Styrelsemötesprotokoll och verksamhetsberättelse

Nu finns styrelsens verksamhetsberättelse för 2017-2018 uppladdat på sidan för aktuella mötesprotokoll. Där hittar ni även protokollet från höstens första styrelsemöte.

Länk: http://www.humlebacken.com/styrelsem%C3%B6ten