Protokoll från styrelsemötet den 12 november upplagt på hemsidan