Planerad byggnation nära Humlebackens Samfällighet

Hej,
Jag såg i tidningen att Mikael Styrman som äger Rottneby herrgård har lämnat in ett förslag till markområde inom vilket han vill bygga fastigheter. Jag kontaktade kommunen och fick bifogade karta. Processen är ju förstås i sin linda så man vet inte vad kommunen säger i frågan, men det område som Styrman har pekat ut är det som på bifogad karta är inramat med en tjock svart linje.

Hälsningar Kjell Eriksson, ordf.

Elfel garage 2 Nedre Humlebacken

Hej !

Elfelet är nu åtgärdat. Felet bestod i att det var kortslutning i jordkabeln mellan garaget och huvudcentralen på två ställen.
Det ena felet var kortslutning av en fas som hade uppstått i samband med nedgrävningen av molokerna.
Det andra felet var en gammal dålig lagning som det kommit i vatten i och kortslutit alla tre faserna.
Markgruppen kommer och återställer marken under kommande vecka.

Styrelsen
Åke L

Sidor