Planerad byggnation nära Humlebackens Samfällighet

Hej,
Jag såg i tidningen att Mikael Styrman som äger Rottneby herrgård har lämnat in ett förslag till markområde inom vilket han vill bygga fastigheter. Jag kontaktade kommunen och fick bifogade karta. Processen är ju förstås i sin linda så man vet inte vad kommunen säger i frågan, men det område som Styrman har pekat ut är det som på bifogad karta är inramat med en tjock svart linje.

Hälsningar Kjell Eriksson, ordf.

Sidor